Közérdekű adatok

Buda-Hold Kft.

Adat-

szolgáltatás

Feltöltve Megőrzés
Szervezeti,
személyzeti
adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
név

BUDA-HOLD
Vállalkozás

Szervezési és

Szolgáltató Kft

A változást követően 2020.11.30

Aktuális

évet
megelőzően
2 évig

ügyvezető Kiss-Leizer Gábor
székhely

1117 Budapest,
Hunyadi János

út 14.

telephelyek

1119 Budapest
Bornemissza

utca 37.

6230 Soltvadkert,
Rózsa utca 10.
6230 Soltvadkert,
Gerbera utca 35.

8230 Balatonfüred,
Kosztolányi Dezső

utca 10.
1. em. 105.

adószám 10523447-2-43
cégjegyzékszám 01-09-075505
e-mail iroda@budahold.hu
honlap https://budahold.ujbuda.hu/
elérhetőség +361/203-6092
levelezési cím

1117 Budapest
Hunyadi János

út 14.

Tevékenységre,
működésre
vonatkozó
adatok
Alapító okirat

Alapító okirat módosításokkal

A változást követően 2023.06.27
Szervezeti és
Működési Szabályzat

Szervezeti és
Működési Szabályzat

A változást követően 2020.11.05
Szervezeti ábra Szervezeti ábra A változást követően 2020.11.30
Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A változást követően 2018.05.30
Közzétételi szabályzat Közzétételi szabályzat A változást követően 2020.11.05
Közszolgáltatások
(a vállalkozás
közszolgáltatást
nem lát el)

   

  

  

  

  

  

  

A változást követően

2018-2019. évi
üdülési

tájékoztatók

2018.10.30

2019-2020. évi
üdülési

tájékoztatók

2019.10.30

2020-2021. évi
üdülési

tájékoztatók

2020.10.30

2021-2022. évi
üdülési

tájékoztatók

2021.11.15.

2022-2023. évi
üdülési

tájékoztatók

2022.12.29.
Vizsgálatok nyilvános
megállapításai
2019. évi
NAV

   

   

Vizsgálatot követően

2020.11.30
2019. évi
ÁSZ
2020.11.30
Vezetői javadalmazási szabályzat Vezetői javadalmazási szabályzat

Gazdálkodási
adatok
Felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselő juttatása 2023.01.01-től

Felügyelőbizottsági tagok és vezető tisztségviselő juttatása 2023.01.01-től

A változást követően 2023.06.11.
Éves költségvetés,
beszámoló

2022. évi Beszámoló közzétett

Elfogadást követően 2023.06.11
2022. évi Beszámoló Kiegészítő melléklet Elfogadást követően 2023.06.11
2022. évi Független Könyvvizsgálói jelentés Elfogadást követően 2023.06.11
2022. évi Gazdasági Bizottsági Határozat Elfogadást követően 2023.06.11
2021. évi Beszámoló közzétett Elfogadást követően 2022.06.14
2021. évi Beszámoló Kiegészítő melléklet Elfogadást követően 2022.06.14
2021. évi Független Könyvvizsgálói jelentés Elfogadást követően 2022.06.14
2021. évi Gazdasági Bizottsági Határozat Elfogadást követően 2022.06.14
2020. évi Beszámoló közzétett Elfogadást követően 2021.06.09.
2020. évi Beszámoló Kiegészítő melléklet Elfogadást követően 2021.06.09.
2020. évi Független Könyvvizsgálói jelentés Elfogadást követően 2021.06.09.
2020. évi Gazdasági Bizottsági Határozat Elfogadást követően 2021.06.09.
2018. éves
beszámoló
Elfogadást követően 2019.05.31

2018.

kiegészítő
melléklet

Elfogadást követően 2019.05.31
2018. GB
beszámoló
elfogadás
Elfogadást követően 2019.05.31
2018. független
könyvizsgálói
jelentés
Elfogadást követően 2020.11.05
2019. éves
beszámoló
Elfogadást követően 2020.09.30

2019.

kiegészítő
melléklet

Elfogadást követően 2020.09.30
2019. GB
beszámoló
elfogadás
Elfogadást követően 2020.09.30

2019.

független
könyvizsgálói

jelentés

Elfogadást követően 2020.11.05
Foglalkoztatottak
létszámára,
juttatására és
FB-ra vonatkozó
összesített adatok
Foglalkoztatottak
létszámára,
juttatására és
FB-ra vonatkozó
összesített adatok
Elfogadást követően 2020.11.30

2022. évi Kimutatás létszámról és bruttó jövedelemről Elfogadást követően 2023.06.11

2021. évi Kimutatás létszámról és bruttó jövedelemről

2020. évi Kimutatás létszámról és bruttó jövedelemről

Közfeladatot
ellátó szerv
által nyújtott
támogatások

Támogatási szerződés - Soltvadkert Üdülők 2023

Elfogadást követően

2023.06.11

Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza működési 2023

Elfogadást követően 2023.06.11

Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza lakbértámogatás 2023

Elfogadást követően 2023.06.11

Támogatási szerződés - Soltvadkert Üdülők 2022

Évente

2022.04.28

Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza működési 2022 2022.04.28

Támogatási szerződés - Közalkalmazottak Háza lakbértámogatás 2022 2022.04.28

2021. év Soltvadkert Üdültetés Negyedévente 2021.06.09.

2021. év KH üzemeltetés 2021.06.09.

2021. év KH rendőrségi bérlemények 2021.06.09.


2018. év
Soltvadkert
Üdültetés

2018. év
KH

üzemeltetés

2018. év
KH

rendőrségi
bérlemények

2019. év
Soltvadkert
Üdültetés

2019. év
KH

üzemeltetés

2019. év
KH

rendőrségi
bérlemények

2020. év
Soltvadkert
Üdültetés

2020. év
KH

üzemeltetés

2020. év
KH

rendőrségi
bérlemények

Az Európai Unió
támogatásával
megvalósuló
fejlesztések
2018. évben
nem történt
Negyedévente
2019. évben
nem történt
2020. évben
nem történt
Közbeszerzési információk 2018. évben
nem történt
Negyedévente
2019. évben
nem történt
2020. évben
nem történt
Szerződések  2018. év Negyedévente
2019. év
2020. év
2021. év

2022.év A változást követően 2022.04.28

2023.év

A változást követően 2023.06.11

2022. Alapítói okirat – módosításokkal

2022. Alapítói okirat

2022. Alapítói okirat ÖK. határozat

2022. évi mérleg és eredménykimutatás

2022. évi mérleg és eredménykimutatás – Kiegészítő melléklet

2022. Auditax-4J Kft. Független Könyvvizsgálói Jelentés

2022. évi mérleg és eredménykimutatás beszámoló elfogadása ÖK. GB. határozat

2022. évi Kimutatás létszámról és bruttó jövedelemről

2023. évi Támogatási szerződés Közalkalmazottak Háza – működési támogatás

2023. évi Támogatási szerződés Közalkalmazottak Háza – rendőrök lakbértámogatása

2023. évi Támogatási szerződés Soltvadkert Üdülök – működési támogatás

2023. Szerződések

2023. Vezető tisztségviselők juttatása

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Közzétételi szabályzat

A Társaság vezetőjének és felügyelő bizottsági tagjainak díjazása 2020.

2020. évi szerződések

2019. évi beszámoló

2019. Kiegészítő melléklet

2019. könyvvizsgálói jelentés

2019. Gazdasági Bizottság

2019. évi szerződések

2018. évi beszámoló

2018. Kiegészítő melléklet

2018. könyvvizsgálói jelentés

2018. Gazdasági Bizottság

2018. évi szerződések

2017. évi szerződések

2016. évi szerződések

2015. évi szerződések

Fájlok: 

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA